About Us

Motion capture

Fysio Physics afdeling FysioScience is betrokken bij alle afdelingen en disciplines van Fysio Physics. Het wetenschappelijk team is de drijvende kracht achter de Fysio Physics behandelmethodes gebruikt in klinische praktijk en voor fysiotherapeutische educatie. Het team bestaan uit wetenschappers vanuit diverse beroepen en leveren elk hun eigen bijdrage om de medische kennis rondom het Fasciale-Musculoskeletale domein.

In ons onderzoeksdomein zijn we met name geïnteresseerd in de onderliggende werkingsmechanisme van het Fasciale-Musculoskeletale mechanisch systeem . Fascia kan worden gezien als een verbonden en voorgerekt vezelachtig netwerk dat – althans tot op zekere hoogte – wordt gekenmerkt door de uitdrukking van tensegrity-eigenschappen (Thomas W. Findley, 2011).

Retrieved form wilke et al., (2016)

Onderzoek, innovatie en implementatie

Bij Physio Physics zoeken we voortdurend naar inhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling. Bij de afdeling Fysioscience voeren we met een team wetenschappelijke onderzoeken uit op het gebied van fascial-musculoskeletale therapy. Dit doen we vaak in samenwerking met andere onderzoeksgroepen.

De afdeling Fysioscience sluit naadloos aan op de pijlers ELITE gesteld door Fysio Physics (Educatie, Leiderschap Innovatie, Trends, Experience)

De onderzoeksresultaten worden meestal direct toegepast binnen de behandeling, begeleiding en ondersteuning van patiënten, cliënten en studenten van Fysio Physics. Tevens integreren we de wetenschappelijke evidentie van deze studies in onze interne als externe opleidingen. Fysioscience is een belangrijk orgaan binnen in de 3 leerlijnen gesteld door fysioscience en FP Academy. Deze bestaan uit: biomedisch, methodologie en wetenschap leerlijnen. Op deze manier draagt Fysio Physcis bij aan het optimaliseren van het wetenschappelijke fundament voor fysiotherapie in de klinische praktijk.

Onderzoeksthema’s

Superficial Fascia-kinematica

Met Fascia-kinematica doelen we op de mechanische, functionele en biomechanische eigenschappen van fascia. In het kader van onze onderzoeksthema’s exploreren wij de fundamentele en klinische rol van fascia in het musculoskeletaal systeem. Wij onderzoeken dan ook onder andere hoe de fascia zich gedraagd als het wordt blootgesteld aan externe kracht-applicatie. Dit wordt beschreven aan de hand van de myofascial force transmission.

Neuromusculair

Skeletspieren zijn spieren die zich bevinden tussen  twee of meer skelet elementen (botten). De skeletspieren (b.v. biceps brachii and brachialis) en spier aan het skelet zijn via fasciale structuren met (aan) elkaar verbonden (Fascia-Musculoskeletaal systeem). Er wordt gehypothetiseerd dat skeletspieren actief de fasciale structuren kunnen opspannen of juist ontspannen. Skeletspieren worden door het zenuwstelsel aangestuurd en dit noemen we samen het neuromusculair systeem. Het neuromusculair systeem staat in voor 1) het aansturen van de skeletspieren en 2) de overdracht van gevoelsinformatie via de perifere zenuw naar het centraal zenuwstelsel.

Osteo/arthro-kinematica

Met osteo & arthrokinematica worden de functionele mechanistische en biomechanische invalshoeken beschreven. De studie naar het articulair bewegen wordt zowel vanuit een klinische als vanuit een biomechanische invalshoek benaderd, vanuit diverse disciplines. Eén van de achterliggende onderzoeksdoelen is het exploreren van kennis en inzichten van de interactie tussen de fascia en het articulair bewegen ten dienste van de fysiotherapeutische modaliteiten.

Onderzoekers

Na het behalen van zijn diploma fysiotherapie aan de hoge school Thim van der Laan is Robbert direct bij Fysio Physics gaan werken als fysiotherapeut. Gedurende zijn loop baan als fysiotherapeut behaalde hij met Cum Laude zijn diploma Master in de Musculoskeletale revalidatiewetenschappen aan de vrije Universiteit te Brussel, faculteit der bewegingswetenschappen. Waarna hij tevens zijn Master in de manuele therapie behaalde te Brussels aan de faculteit geneeskunde en farmacie. Op dit moment is Robbert een promovendi aan de vrije universiteit te Amsterdam. Hij is dan ook verbonden aan de faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen, waar hij 3 dagen per week werkt op de afdeling Physiology and Neuromechanics. Hij verricht diverse onderzoeken uit in het domein van de Myofasciale Force Transmissie (MFT), specifieker naar de Epimuscular Myofascial Force Transmissie. Zijn promotoren zijn prof.dr. Richard Jaspers en prof.dr. Annelies Pool-Goudzwaard

Karl Noten, BSc

Karl Noten is fysiotherapeut en heeft een passie in het kritische kijken naar zijn vak waarbij ontwikkelen van nieuwe inzichten voorop staat. Naast het behandelen en begeleiden van patiënten, blijft Noten zich ontwikkelen in zijn vakgebied. Zo schrijft hij boeken en opleidingshandleidingen over zijn Oncofit, Rugfit, ArtroFit en Diabetes & Fit methoden, waarin beweging de sleutel is tot herstel bij patiënten met artrose, kanker, rugklachten en diabetes. Naast dit helpt hij mee bij het schrijven van wetenschappelijke publicaties.

Lara van den Boomen, MSc

Lara van den Boomen is fysiotherapeut en daarnaast manueel therapeut binnen fysio physics. In 2012 studeerde ze af als fysiotherapeut aan de Fontys in Eindhoven. Getriggerd door verschillende casussen in het werkveld besloot ze in 2017 te starten met de master Manuele therapie aan de Somt in Amersfoort. In 2020 studeerde ze af als manueel therapeut. Met haar masterproef heeft ze onderzoek gedaan naar de samenhang tussen pijn en het krachtuithoudingsvermogen bij mensen met lage rugklachten. Op dit moment helpt ze bij het schrijven van wetenschappelijke publicaties. 

Iris Dijk, MSc

Sabine de Goeij, MSc

Sabine de Goeij is werkzaam als fysiotherapeut bij Fysio Physics. Ze heeft haar universitaire Bachelor Fysiotherapie gevolgd aan de SOMT University in Amersfoort. Aansluitend hieraan heeft ze de Master Bewegingswetenschappen, specialisatie fysiotherapie, gevolgd aan de Universiteit van Maastricht. Hier is ze afgestudeerd in 2020. Voor haar masterproef heeft ze op de afdeling Orthopedie in het Máxima MC onderzoek gedaan naar verschil in kwaliteit van de achillespees en kuitspier bij kinderen met een klompvoet met al dan niet een terugval hiervan. Binnen het vakgebied van de fysiotherapie ambieer ze altijd te blijven zoeken naar een zo effectief mogelijke behandeling. Ze blijft zichzelf graag ontwikkelen evenals het mooie vak wat ze graag beoefent. Ze is betrokken bij onderzoek die uitgevoerd worden bij FysioScience.

Dr. Tulner is orthopedisch chirurg/traumatoloog en is naast algemene orthopedie en traumatologie gespecialiseerd in de schouder, knie & elleboog- hand/polschirurgie. Hij studeerde af als arts aan de Universiteit van Amsterdam in 2000. Aansluitend deed hij promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden, waarop hij in 2006 het doctoraat in de geneeskunde behaalde. Hij is lid van meerdere nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen, waaronder the European Society for Surgery of the Shoulder and The Elbow (SECEC).

Henk Kwant, MSc (affiliatie)

Marco Schuurmans-Stekhoven, BSc (affiliatie)

Tom Brandon is sportarts aan het ISALA ziekenhuis te Zwolle. Sinds vorige jaar 2020 is hij tevens voorzitter van de Vereninging voor sportgeneeskunde. Hij is betrokken bij meerdere onderzoeksinstellingen en heeft dan ook meegewerkt aan verschillende wetenschappelijke publicaties. In samenwerking met Fysioscience helpt hij mee bij het onderbouwen van wetenschappelijk fundament voor het Fasciale-Musculoskeletale domein.